ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД              DIMITROVGRAD MUNICIPALITY

6400, Димитровград,                                                                                               6400, Dimitrovgrad,

бул.”Г.С.Раковски” №15                                                                                        G.S.Rakovski 15 Blvd

тел.:0391/ 68-203; факс: 0391/ 66-698                                                                    tel.:+359 391/ 68-203; fax:+359 391/ 66-698

e-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg                                                                          e-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg

www.dimitrovgrad.bg                                                                                                www.dimitrovgrad.bg

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕ – ХАСКОВО

 

И

 

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ГАЛАКСИКО”

О Р Г А Н И З И Р А Т:

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ  НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ КОНКУРС  ЗА ТЕАТРАЛНО - СЦЕНИЧНИ

ТАНЦИ - КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ, ХАРАКТЕРНИ И СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ

 

„БЪЛГАРИЯ  ТАНЦУВА”,

06-08 ноември 2020г.

 

  РЕГЛАМЕНТ

І. Цел:

Конкурсът е включен в програмата на Министерство на културата и има за цел да развива и популяризира танцовите стилове: класически балет, характерни и съвременни танци, обмяна на опит и  творчески идеи на постиженията в конкурсните стилове. В конкурса се определят най – добрите танцьори в различни танцови направления във всяка възрастова група и състезателна категория.

Конкурсът дава шанс за изява на деца, юноши и младежи,  който допринася за повишаване на мотивацията им да се занимават с конструктивна творческа дейност, като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости (цигари, алкохол, наркотици и др.) и агресията и не на последно място професионална реализация в областта на танцовото изкуство. Възпитава у младото поколение  толерантност и уважение към труда и успеха на конкурента, отношение и респект към труда на преподавателя и балетния педагог и съпричастност към общия колективен труд.

ІІ. Право на участие:

Конкурсът е отворен и достъпен за участие на деца, ученици и младежи до 19 годишна възраст от:

 •  танцови клубове;

 •   НПО;

 •  танцови школи;

 •  танцови студиа;

 •  читалища;

 •  детски градини;

 •  училища;

 •  индивидуални участници

 

III. Дати и място на провеждане:

Дати: от 06 ноември до 08 ноември 2020 г.

Място: Спортна зала „Младост” Димитровград

ІV. Жанрови категории:

 

          1.Класически балет – Изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц. Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите. Допускат се и авторски танцови хореографии – интерпретации  върху класически вариации и постановки, както и произведения върху основата на неокласическия балет.

           2.Характерен танц – Изпълненията трябва да носят характера на битовите народни танци на различни националности и етноси спадащи  към жанровата категории. Допускат се шоу-елементи (български народни танци нямат право на участие в конкурса). Могат да бъдат използвани и характерни танци от класическото наследство, както и интерпретации върху танци от класически постановки.

           3.Съвременен танц - Изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика, лирикъл, контемпорари, модерн, джаз  и др., както и танци интерпретирани върху основата на българския фолклор. Изпълнения от стрийт дисциплините (хип-хоп, електро буги, брейк) нямат право на участие.

V. Състезателни категории:

 

 1. Соло (1 участник - мъже и жени).

 2. Дует/двойка (2 участника от един пол или различни полове)

 3. Малка група (от 3 до 7 участници в един танц)

 4. Формация (от 8 до 24 участници в един танц)

 5. Продукция ( над 24 участници) 

VІ. Възрастови групи:

 

I възрастова група – до първи клас (2014 - 2019)

II възрастова група – I –IV клас (2010 - 2013)

III възрастова група – V – VII клас (2007 - 2009)

IV възрастова група – VIII – XII клас (2002 - 2006)

VII. Условия:

 

В състезателна категория – соло един състав може да участва до 7 /седем/ танца, изпълнени от различни изпълнители /участници/ във всяка една възрастова група и състезателна категория.

В категория дуети се допускат  максимум 3 /три/ дуетни изпълнения, които могат да бъдат представени във всяка възрастова група и състезателна категория.

В състезателни категории малка група и формация колективът може да участва  до 3 /три/ танца във всяка една възрастова група и състезателна категория.

Всеки един колектив може да участва  в състезателната категория продукции до   3  /три/  танцови изпълнения, като в тази състезателна категория могат да бъдат включени и трите състезателни категории – класически балет, характерни и съвременни танци.

Времетраене на всеки танц: соло - до 2.30 мин., дуети – до 2.45 мин., малка група - до 3.30 мин. и формация – до 4.00 мин., продукция - до 8 мин.

VІІI. Класиране:

Класирането ще се извърши от компетентно и висококвалифицирано жури.

IX. Критерии за оценка:

 • техника на изпълнение;

 • артистичност и сценично поведение;

 • оригиналност на хореографията;

X. Общи положения:

 

 1. Участник от горна възрастова категория няма право да се състезава в каквото и да е танцово изпълнение в по-долна възрастова категория.

 2. Всеки участник може да се състезава от името само на един колектив.

 3. Едно и също танцово изпълнение, което се състезава в даден танцов стил, няма право да се състезава в друг танцов стил на състезанието.

 4. Организаторите запазват право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплащат права и обезщетения.

 5. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнители на сцената.

 6. Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците.

 7. Разходите за награден фонд, техническото, сценичното и медицинското обезпечаване се поемат от организаторите.

 8. Ръководителите на групите носят отговорност за поведението на танцьорите на своите колективи по време на конкурса.

 9. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.

 10. Ще получите подробности от организаторите за начините за изпращане на музиката на танцовите изпълнения.

XI. Награден фонд на конкурса:

●  Конкурсът е включен в програмата на Министерство на културата.  На него ще бъдат присъдени национални стипендии осигурени от Министерство на културата по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за: I, II и III  място в трите танцови стила на IV възрастова група - VIII – XII клас

Парични награди за колективи с най-висок рейтинг :

 • първо място -  500 лв.

 • второ място -  300 лв.

 • трето място -  200 лв

Материални награди:

 • Купи за раздел класически балет, характерни танци и съвременни танци за най-добро представяне на колектив;

 • Плакети за  І, ІІ и ІІІ място – групови изпълнения;

 • Медали за І, ІІ и ІІІ място за индивидуалните изпълнения и дуети;

 • Дипломи за І, ІІ, ІІІ  място;

 • Награди от спонсори;

 • Специални награди;

 • Купа на Община Димитровград

Краен срок за подаване на заявките: 18.10.2020 г.

Заявки след 18.10.2020 г. не се приемат

Заявки за участие ще се приемат от месец СЕПТЕМВРИ  в специално разработена страница за заявки в сайта на mdcgalaxico.com

!!! КОНКУРСЪТ Е БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ !!!

 

След обработката на всички заявки, ще бъде публикуван  график за трите състезателни дни. 

 

Допълнителна информация:

Хотели за настаняване в Димитровград:

 1. Хотел „Славяни” -  тел. 0391 60 100,  www.hotelslaviani.com

 2. Хотел ”Ди Ен Ди” - тел. 0888 312 252, www.hoteldiendi.com

 3. Хотел „Естило”- тел. 0391 62 040,  www.hotelestilo.bg

 4. Хотел „Реал” - тел. 0885 682 222; 0885 681 111, facebook: Хотел Реал

 5. Туристическа хижа в Димитровград - тел. 0896 688 527

 

 

За по-конкретна и детайлна информация:
тел:  0885014071  –  Тихомир Митев
          0879180948  -  Златомир Колев